19
Wrz

0
Jak się przygotować do IELTS

Jak skutecznie przygotować się do IELTS?

O tym warto wiedzieć zanim zdecydujesz się przystąpić do testu?

Czym jest IELTS i jakie daje możliwości?

IELTS (International English Language Testing System) jest jednym z najpopularniejszych testów języka angielskiego. Jak podaje British Council, test jest uznawany przez ponad 9 tys. instytucji na całym świecie, m.in. przez agencje rządowe, uniwersytety, organizacje zawodowe i pracodawców. Dodatkowo jest to jedyny certyfikat uznawany przez władze imigracyjne w państwach, które wymagają tego rodzaju dyplomu potwierdzającego znajomość języka angielskiego. Certyfikat IELTS jest zatem przepustką dla osób, które chciałyby studiować lub pracować za granicą.

Warto jednak pamiętać, że nie jest to test przeznaczony tylko dla osób, które chcą wyjechać z kraju. IELTS jest powszechnie uznawany również w Polsce jako potwierdzenie posiadanych umiejętności językowych. Studenci posiadający ten certyfikat mogą liczyć na częściowe lub całkowite zwolnienie z wewnętrznych egzaminów z języka angielskiego. Certyfikat IELTS może również służyć jako podstawa do przyznawania punktów podczas rekrutacji do międzynarodowych programów wymian studenckich, np. Erasmus. Posiadanie tego certyfikatu może okazać się również wartościowym elementem CV kandydata starającego się o pracę w firmie wymagającej od swoich pracowników znajomości języka angielskiego.

Przygotowanie do egzaminu IELTS

Jak wygląda test IELTS? Z jakich części się składa?

W zależności od tego, dlaczego decydujesz się na przystąpienie do testu IELTS możesz wybrać jeden z dwóch dostępnych wariantów testu: IELTS Academic lub IELTS General Training. Poniższa tabela pomoże Ci zdecydować, który test będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Jaki jest Twój cel?

Ten wariant testu jest dla Ciebie

Chcę:

 • podjąć studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe na zagranicznym uniwersytecie
 • dołączyć do organizacji zawodowej w kraju anglojęzycznym

 IELTS Academic

Chcę:

 • uczyć się na poziomie niższym niż akademicki
 • pracować lub odbyć staż w kraju anglojęzycznym
 • wyemigrować do kraju anglojęzycznego

IELTS General Training

(zaadaptowano z http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/ielts-academic-or-ielts-general-training)

Niezależnie od wybranego wariantu, test składa się z 4 części: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie. W przypadku słuchania i mówienia egzamin wygląda tak samo dla obu wariantów testu natomiast w przypadku pisania i czytania egzamin różni się w zależności od wybranego typu testu.

Części pisemne egzaminu trwają około 3 godzin (bez przerw) i następują po sobie w następującej kolejności: słuchanie (30 minut + 10 minut na naniesienie odpowiedzi na arkusz odpowiedzi), czytanie ( 60 minut), pisanie (60 minut). Część ustna egzaminu może odbyć się tego samego dnia ale też na 7 dni przed albo po części pisemnej w zależności od ustaleń jednostki egzaminacyjnej. Część ustna odbywa się w formie spotkania 1:1 (czyli jeden kandydat z jednym egzaminatorem) i trwa ok. 11-14 minut.

Słuchanie

Ta część testu ma na celu ocenę zakresu umiejętności związanych z słuchaniem: rozumienie głównego przesłania oraz szczegółowych informacji, rozpoznawanie opinii, postawy i celu mówiącego oraz obserwowanie rozwoju dyskusji. Ważne aby zdający był przygotowany na to, że nagrane wypowiedzi będą reprezentowały wszystkie standardowe odmiany języka angielskiego. Warto się więc zapoznać z różnymi akcentami, aby być w stanie zrozumieć wszystkie wypowiedzi.

Każda sekcja zostanie odtworzona tylko raz! Na podstawie wysłuchanych wypowiedzi będziesz musiał m.in. Odpowiedzieć na pytania zamknięte lub otwarte, uzupełnić brakujące informacje w formularzu, tabeli czy diagramie.

WSKAZÓWKA!

Słuchaj jak najwięcej wypowiedzi w różnych odmianach języka angielskiego. Zapoznaj się z różnymi akcentami. Oglądaj filmy bez polskiego lektora, słuchaj radia, wywiadów, przemówień, rozmów i wiadomości na kanałach anglojęzycznych. Jeśli będziesz w stanie rozumieć różne akcenty oraz osoby, które nie koniecznie są native speakerami, na pewno ta część egzaminu nie sprawi Ci większych trudności.

Czytanie

W tej części testu sprawdzana jest umiejetność rozumienia tekstów pisanych, w tym: rozumienia ogólnej idei tekstu, znalezienia szczegółowych informacji, „czytanie między wierszami”, rozpoznawania opinii i intencji autora, śledzenie toku argumentacji. Część dotycząca czytania różni się w przypadku IELTS Academic i IELTS General Training. Podstawowe różnice dotyczą długości tekstów oraz ich tematyki.

W przypadku testu IELTS Academic zadania dotyczące czytania składają się z 3 długich tekstów i towarzyszących im zadań. Są to autentyczne teksty pochodzące z książek, czasopism, publikacji o tematyce ogólnej, jednak na poziomie akademickim. Czasem częścią tekstu  są również wykresy, diagramy czy ilustracje, które również należy umieć zinterpretować.

Nieco innych treści możemy spodziewać się przystępując do testu IELTS General Training. Teksty również są autentyczne i są zaczerpnięte z ogłoszeń, notatek, oficjalnych dokumentów, firmowych manuali, książek, czasopism i gazet. Całość podzielona jest na 3 sekcje; pierwsza zawiera 2-3 krótkie teksty o tematyce związanej z życiem codziennym, druga zawiera 2 krótkie teksty związane z życiem zawodowym natomiast ostatnia to jeden, nieco dłuższy i skomplikowany tekst o tematyce ogólnej.

W obu przypadkach na podstawie przeczytanych tekstów należy udzielić odpowiedzi na pytania otwarte lub zamknięte, uzupełnić brakujące informacje czy dopasować nagłówki.

WSKAZÓWKA!

W zależności od wybranego wariantu tekstu staraj się czytać jak najwięcej tekstów w j. angielskim podobnych do takich, jakie możesz spotkać podczas egzaminu. Odwiedzaj anglojęzyczne portale informacyjne, czytaj wiadomości w internecie, artykuły, blogi czy gazety. Staraj się jak najwięcej zrozumieć, nawet jeśli nie znasz wszystkich słów występujących w tekście. Potem możesz sprawdzić je w słowniku i zanotować na przyszłość. Ćwicz swoje umiejętności z przykładowymi arkuszami testowymi i sprawdzaj odpowiedzi z kluczem do zadań.

Pisanie

Podobnie jak czytanie, w zależności od wybranego wariantu testu zadanie dotyczące pisania będzie wyglądało nieco inaczej. W obu przypadkach zdający musi napisać dwa teksty, jeden krótszy (min. 150 słów), drugi dłuższy (min. 250) słów. Osoby przystępujące do IELTS Academic będą miały do napisania krótkie podsumowanie, opis, analizę lub interpretację tabeli, wykresu lub diagramu oraz dłuższy esej na wybrany temat. W przypadku testu IELTS General Training  będzie to krótki list oraz również esej na wybrany temat.

WSKAZÓWKA!

Dobrze zaplanuj swój czas. Pamiętaj, że na napisanie dwóch tekstów masz tylko godzinę. W materiałach przygotowanych przez British Council zalecany podział to 20 minut na krótszy tekst i 40 minut na dłuższy. Pamiętaj aby dokładnie przeczytać polecenie i zawrzeć w swoim tekście wszystkie punkty, które zostały wymienione w zadaniu. Jest to tak samo istotne, jak poprawność językowa i gramatyczna tekstu. Warto wiedzieć, że zadanie drugie ( a więc dłuższa wypowiedź pisemna) jest dwukrotnie wyżej punktowane niż zadanie pierwsze. Jeśli boisz się, że może Ci zabraknąć czasu aby dobrze wykonać oba zadania, to zacznij od tego, które jest wyżej punktowane, poświęć mu więcej uwagi.

Podczas przygotowań zapoznaj się dokładnie ze strukturą poszczególnych form wypowiedzi, poszukaj w podręcznikach lub internecie przydatnych sformułowań używanych w eseju, liście, opisie, podsumowaniu i naucz się ich na pamięć- na pewno ułatwi Ci to pisanie podczas egzaminu.

Sprawdź się! Korzystając z przykładowych zestawów egzaminacyjnych spróbuj napisać dwa teksty na wskazane tematy kontrolując czas jaki możesz na to poświęcić.

Mówienie

Ostatnia część egzaminu to rozmowa 1:1 z certyfikowanym egzaminatorem. Całość trwa ok 11-14 minut i składa się z 3 części. Przez pierwsze 4-5 minut egzaminator przedstawi siebie i poprosi Cię o to samo, zada również kilka ogólnych pytań na luźne tematy dotyczące Twojego życia, rodziny, zainteresowań. Potraktuj to jako rozgrzewkę, która pozwoli Ci się nieco rozluźnić i przyzwyczaić do rozmowy z egzaminatorem. Podczas kolejnego etapu dostaniesz kartę z tematem, na który będziesz musiał się wypowiedzieć odnosząc się do wskazanych w poleceniu punktów. Będziesz miał 1 minutę na przygotowanie się do wypowiedzi. Potem musisz omawiać wskazany temat przez ok1-2 minuty a egzaminator nie będzie Ci przerywał. Na koniec zada Ci 1-2 pytania związane z tematem. Ostatni etap to dyskusja z egzaminatorem na tematy związane z tym, o którym mówiłeś podczas części drugiej. Egzaminator będzie oceniał Twoją umiejętność wyrażania i uzasadniania swoich opinii, analizowania i omawiania zagadnień oraz swobodnego wysławiania się w sposób spójny i zorganizowany. Zwróci również uwagę na poprawność gramatyczną wypowiedzi, zasób słownictwa oraz wymowę.

WSKAZÓWKA!

Przed egzaminem staraj się rozwijać swoje słownictwo i pracuj nad poprawnością swoich wypowiedzi. Jeśli uczęszczasz na zajęcia w szkole językowej przygotowujące do testu, wykorzystaj ten czas jak najlepiej. Udzielaj się i uczestnicz w grupowych dyskusjach, staraj się mówić jak najwięcej i wyciągaj wnioski z uwag nauczyciela. Jeśli znasz kogoś z kim mógłbyś dodatkowo poćwiczyć, to staraj się jak najwięcej rozmawiać z nim w j. angielskim oraz sprawdź się wykorzystując zadania z przykładowego testu. Jeśli nie masz z kim ćwiczyć, możesz przygotować zestaw pytań zaczerpniętych z przykładowych arkuszy i nagrywać swoje wypowiedzi. Odsłuchując swoje nagrania zwracaj uwagę na poprawność gramatyczną oraz słownictwo. Wypisz uwagi a następnie nagraj się jeszcze raz. Staraj się wyeliminować zbędne przerywniki takie jakie „yyyyyy”, „eeeeeem” itp.

Jak  dobrze przygotować się do testu?

Do testu można się przygotować samemu lub uczęszczając na specjalne kursy poświęcone przygotowaniu do podejścia do IELTS. Zapisując się na kurs możesz się spodziewać, że zostanie on tak przygotowany aby jak najlepiej przygotować uczestników do egzaminu. Na takim kursie z pewnością dowiesz się jak wyglądają poszczególne części egzaminu oraz będziesz ćwiczył swoje umiejętności pracując na zadaniach podobnych do tych, które pojawią się na faktycznym teście. Kurs pozwoli Ci również pracować nad ogólnym poziomem językowym. Największym atutem kursu jest to, że zapisując się do konkretnej grupy i opłacając kurs z pewnością zdobywasz dodatkową motywację do nauki. Nauka odbywa się regularnie a Twoje postępy i umiejętności są na bieżąco monitorowane przez nauczyciela. Jeśli jesteś na tyle zmotywowany i zdyscyplinowany aby przygotować się do testu samemu możesz korzystać z licznych pomocy i materiałów dostępnych w internecie (lista przydatnych linków znajduje się pod artykułem). Wykorzystaj wskazówki dotyczące przygotowania się do poszczególnych części testu i ćwicz jak najwięcej.

Niezależnie od tego czy uczęszczasz na kurs, czy przygotowujesz się do testu sam, pamiętaj aby:

 • cały czas poszerzać swój zakres słownictwa;
 • przypomnieć sobie struktury gramatyczne;
 • jak najwięcej obcować z j. angielskim zarówno w formie pisanej jak i mówionej; czytaj, oglądaj, słuchaj i używaj języka angielskiego jak najczęściej;
 • dokładnie zapoznać się z formą testu, typem zadań i ich tematyką – wtedy nic Cię nie zaskoczy;
 • rozwiązywać próbne arkusze testu pilnując czasu przeznaczonego na poszczególne sekcje;
 • korzystać z różnych źródeł dostępnych w internecie;

 

Poniżej znajduje się lista linków do materiałów pomocnych w przygotowaniu się do testu.

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts/wskazowki-przed-egzaminemk/materialy-online

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts/wskazowki-przed-egzaminem/road-ielts

https://www.ieltsessentials.com/global/prepare

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/british-council-online-resources

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-ielts/free-ielts-online-course

https://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/british-council-online-resources

http://www.ielts-exam.net/Download-free-IELTS-resources.htm

http://ielts-simon.com/

http://www.dcielts.com/

http://www.ieltsbuddy.com/

https://www.youtube.com/user/ieltsliz

https://www.youtube.com/user/IELTSOfficial

Źródła:

https://www.britishcouncil.pl/egzaminy/ielts

https://www.britishcouncil.pl/sites/default/files/information_for_candidates.pdf

http://takeielts.britishcouncil.org/choose-ielts/ielts-academic-or-ielts-general-training

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/understand-test-format

Sylwia Czajka

No Comments

Reply